ΛΟΓΟΓΡΑΜΜΑ*

*Σύμβολο που αναπαριστά μια λέξη

Ο βασικός κορμός της φιλοσοφίας που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου μας περιλαμβάνει τρεις βασικές αρχές:
• Τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.
• Τον καθορισμό και εφαρμογή έγκυρων εξατομικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών προγραμμάτων από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου.
• Την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος για το κάθε παιδί παράλληλα με συνεχή ενημέρωση της οικογένειας.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις σύγχρονες κοινωνίες η ποιότητα της επικοινωνίας και η πλήρης αξιοποίηση του νοητικού δυναμικού κάθε ατόμου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη του καθένα μας αλλά και δικαίωμά μας.
Έτσι οι επιστήμες, κυρίως της Λογοπαθολογίας - Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Παιδοψυχιατρικής, Παιδονευρολογίας, Ειδικής Παιδαγωγικής κ.α. έχουν επικεντρωθεί, τα τελευταία χρόνια, στη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών στην επικοινωνία, στο λόγο και στη μάθηση, αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές και μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, ενώ παράλληλα οι γονείς κατανοώντας τη σημαντικότητα της φυσιολογικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού τους ενημερώνονται και εστιάζουν στα ζητήματα αυτά.